BERLIJN - De Europese Commissie is ‘geïrriteerd’ dat toekomstig EU-lid Polen zijn industrie subsidieert zonder dat - zoals volgens de toetredingsverdragen verplicht is - aan Brussel te melden.

De Duitse krant Die Welt heeft de hand weten te leggen op een interne notitie waaruit blijkt dat de EU Polen “gebrekkige samenwerking” verwijt en dat er “serieuze twijfels” bestaan aan de melding van subsidies. Ook twee andere nieuwe EU-landen overtreden de regels, meldde de krant.

EU-uitbreidingscommissaris Verheugen zou vrijdag de kwestie opnieuw aan de orde hebben gesteld tijdens een bezoek aan Polen, maar zou nog steeds geen bevredigend antwoord hebben gekregen, aldus Die Welt.

Scheepsbouw

Volgens Brussel steunt Polen zijn scheepsbouw in strijd met de regels met vele miljoenen. EU-landen mogen overigens hun scheepsbouw wel steunen, maar dan alleen als het gaat om bepaalde scheepstypen - zoals containerschepen en chemicaliëntankers - en met een maximale subsidie van 6 procent van de aanneemsom, die gemeld moet worden in Brussel.

Polen kan tot 1 mei steun aan de industrie melden in Brussel. Pas daarna zou de EU een procedure tegen het land kunnen beginnen wegens overtreding van de subsidieregels.

Minderjarig

Staalindustrie Niet alleen de scheepsbouw krijgt van de Poolse overheid in strijd met de regels financiële steun, aldus Die Welt. Het land zou ook de staalindustrie helpen. De regering wil de staats-staalfabriek Huta Czestochowa graag verkopen en om het bedrijf voor investeerders aantrekkelijker te maken wil Warschau de schuldenlast verlichten en afzien van 300 miljoen euro aan vorderingen.

Volgens de Europese Commissie is ook dit illegale steun. Polen heeft volgens de toetredingsverdragen toestemming gekregen om acht staalfabrieken met in totaal 860 miljoen euro te helpen, maar over de nu voorziene staatssteun aan een negende fabriek is niets afgesproken. Op de datum van de Poolse EU-toetreding is die hulp dan ook illegaal en moet zij terugbetaald worden.

Minderjarig

SlowakijeOok de toetredingslanden Tsjechië en Slowakije hebben volgens Die Welt de regels voor subsidie geschonden. In Slowakije gaat het evenals in Polen om hulp aan de staalindustrie en wel om staalfabrieken die inmiddels deels eigendom zijn van de Amerikaanse staalreus US Steel.

Slowakije zou voor deze staalfabrieken hebben afgezien van 500 miljoen aan belastingheffing. In ruil voor deze toezegging zou de jaarlijkse productie met niet meer dan 3 procent mogen stijgen. De groei was echter groter, en daarom zouden de steun eigenlijk moeten worden verminderd. Dat is uitgebleven en daarom dreigt de Europese Commissie nu met een boete.

Minderjarig

Tsjechië Het derde land dat de commissie onder de loep neemt is Tsjechië. Daar zou aan de privatisering van de bankensector tussen 1998 en tien miljard euro aan staatsgeld te pas gekomen zijn. Dat bedrag is een veelvoud van de toegestane hulp, aldus Die Welt.