AMSTERDAM - Tienduizenden werknemers weten nog steeds niet dat onrechtmatig medische dossiers over hen zijn aangelegd.

Het arbobedrijf Verzuimreductie komt de toezegging om de werknemers te informeren niet na, meldt FNV Bondgenoten dinsdag.

De vakbond heeft het bedrijf opnieuw gevraagd hier werk van te maken. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is gevraagd hierop toe te zien.

Het arbobedrijf kwam in maart in opspraak door een uitzending van Zembla. Onbevoegde casemanagers zouden zieke werknemers onder meer vragen hebben gesteld over de aard van de ziekte. Deze informatie werd doorgespeeld naar de werkgevers. Alleen bedrijfsartsen mogen dat doen.

Dossiers

Vorige maand kondigde het bedrijf aan de dossiers die in het achtjarig bestaan zijn opgebouwd te vernietigen.

Het zou gaan om een half miljoen tot een miljoen dossiers van ongeveer 92 duizend werknemers. Met het CBP werd afgesproken dat alle werknemers erop worden gewezen dat er een dossier is aangelegd en dat zij dit mogen inzien.

Het informeren van de werknemers gebeurt niet, concludeert de vakbond. "Er is alleen een brief gestuurd naar werkgevers met de mededeling dat werknemers recht op inzage hebben als zij hiernaar vragen", zegt bestuurder bij FNV Bondgenoten Gea Lotterman. Zij is hier woedend over. "Het fatsoen om toe te geven dat een fout is gemaakt lijkt te ontbreken."

Kopieën

Een groot probleem is volgens haar dat werkgevers vaak kopieën van de dossiers hebben. Dan hebben de werkgevers er niet veel aan dat het origineel wordt vernietigd. "Het lijkt wel een eentweetje tussen Verzuimreductie en hun opdrachtgevers. De originele dossiers worden vernietigd om het CBP te sussen en de werkgevers hebben nog steeds de gevoelige informatie in handen."

De vakbond heeft zich vrijdag bij het CBP beklaagd omdat Verzuimreductie niets zou ondernemen om de werknemers te informeren. "Kennelijk is er toen eindelijk wat gebeurd, want sinds maandag staat er op de voorpagina van hun website informatie over dit probleem."

De vakbond dreigt met een kort geding als Verzuimreductie niet binnen tien dagen reageert. Aanvankelijk wilde de vakbond de dossiers zo snel mogelijk vernietigd hebben, maar nu er kopieën blijken te zijn niet meer. "Eerst moet iedereen weten dat er een dossier is." De dossiers zouden vanaf oktober worden vernietigd, de vakbond wil dat nu uitstellen.

Reactie Verzuimreductie

Verzuimreductie stelt zich wel aan de afspraken te houden. "Met het CBP is afgesproken dat wij de werkgevers per brief op de hoogte stellen. Dat is meteen gedaan. Woensdag verschijnen zoals afgesproken in landelijke dagbladen advertenties om de werknemers op de hoogte te brengen", zegt een woordvoerder. Het CBP bevestigt dat dit is afgesproken en laat weten het bedrijf op de voet te volgen.

Het verbaast de woordvoerder van Verzuimreductie dat de vakbond beweert dat werknemers niet op de hoogte zijn. "Aan deze zaak is ook in de media al veel aandacht besteed, dus mensen hebben hier echt wel van gehoord. Ook zijn ze er door hun werkgever op gewezen."