AMSTERDAM - De ongeveer vijftigduizend werknemers in de glastuinbouw die een vast of tijdelijk dienstverband hebben, gaan er de komende twee jaar in drie stappen 2,75 procent op vooruit.

CNV Vakmensen is 'redelijk tevreden' met het cao-resultaat. De tweejarige cao geldt tot 1 juli 2014.

Per 1 september krijgen de werknemers er een procent bij en per 1 juli 2013 opnieuw. Op januari 2014 worden de lonen met 0,75 procent verhoogd.

"Het is een cao-resultaat met plussen en minnen", zegt CNV-onderhandelaar Tamara Westerink. Het goede nieuws is volgens haar dat blijvend wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van werknemers in de sector, en in 'levensfasebewust' personeelsbeleid.

Zij had wel graag gezien dat betere afspraken waren gemaakt over naleving van de cao, maar dat is niet gelukt. Ook was meer loonsverhoging gevraagd. De vakbondsleden moeten zich nog uitspreken over het akkoord, dat 'neutraal' wordt voorgelegd.