DEN HAAG - De top in de bouwwereld wist van illegale vooroverleggen om onderling de markt te verdelen en nam daar zo nodig ook zelf deel aan mee. De onderonsjes dreven de prijzen van veel (overheids)projecten op.

Dat stelt de Volkskrant in zijn krant van donderdag, op basis van een onlangs opgedoken schaduwboekhouding. Het origineel ligt volgens de krant bij een notaris en bevat gedetailleerde verslagen van de illegale vergaderingen.

De stukken tonen voor het eerst sinds de onthulling van de bouwfraude (2001) aan dat topbestuurders hebben meegedaan aan illegale werkafspraken en prijsopdrijving. Zulke overeenkomsten waren weliswaar verboden, maar ook oogluikend toegestaan.

Namen

In de verslagen duiken de namen op van onder anderen J. Holleman (bestuurslid van werkgeversorganisatie VNO-NCW, oud-topman Ballast Nedam), J. van Spaendonck (commissaris SBS Bouwgroep, oud-topman Vermeer), J. Veraart (commissaris ingenieursbedrijf Haskoning, oud-topman HBG, D. van Well (bestuursvoorzitter Dura Vermeer). De genoemde vooroverleggen betroffen projecten in de jaren '80.

Afspraken over prijs-, aanbestedings- en marktverdeling waren destijds niet toegestaan. Maar het ging daarbij ook om "activiteiten waar geen intensieve opsporing op werd losgelaten door de Economische Controle Dienst", zo lichtte een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken toe.

Projecten

Volgens de Volkskrant hebben de genoemde personen deelgenomen aan vooroverleg voor (een van) de volgende projecten: de Zeeburgertunnel (1984) in Amsterdam, de waterkrachtcentrale in de Maas (1986), het ministerie van Sociale Zaken (1987) en de Gouwe Brug bij Gouda (1987).

De onderlinge afspraken leverden Boele & Van Eesteren de opdracht van Sociale Zaken op. De bouwonderneming zou voor 93,8 miljoen gulden de ruwbouw en afbouw voor haar rekening nemen van het ministerie.

De andere vijf deelnemers aan het vooroverleg, ook wel 'de voortrein' genoemd, kregen ter compensatie elk 1,5 miljoen gulden. De kosten van de opdracht pakten zo uiteindelijk 7,5 miljoen gulden hoger uit.