STRAATSBURG - Het Europees Parlement (EP) is het niet eens met het akkoord over één Europees patent, dat de EU-lidstaten vrijdag zijn overeengekomen. Het EP voelt zich buitengesloten.

De parlementariërs besloten maandag een geplande stemming over het EU-octrooi voor onbepaalde tijd uit te stellen. Zij verwachten nieuwe onderhandelingen met de lidstaten.

De EU-leiders bereikten op hun top in Brussel een compromis over de vestigingsplaats van het patentgerecht dat geschillen moet beslechten.

Maar tegelijkertijd werden andere bepalingen geschrapt, waardoor de invloed van het parlement afneemt.

Nederland is een groot voorstander van het eenheidspatent, dat vanaf 1 april 2014 zou moeten gaan gelden.

Uitzonderingen

Een van de artikelen die uit de overeenkomst over het EU-patent zijn geschrapt, ging over de uitzonderingen. Zo was het de bedoeling dat kwekers bij het ontwikkelen van nieuwe producten gepatenteerd biologisch materiaal mochten gebruiken. ''Dat was ook voor Nederlandse kwekers heel belangrijk'', benadrukt De Lange.

De artikelen zouden zijn verdwenen onder druk van Groot-Brittannië. Naar verluidt uitten de Britten daarmee hun ongenoegen over de keuze voor Parijs als hoofdvestiging van het octrooigerecht, terwijl Londen slechts een dependance krijgt.

Het EP toonde zich bijzonder verbolgen over de handelwijze van de lidstaten. Eerder wilden de EU-staten ook al bij afspraken over de tijdelijke hervatting van grenscontroles in het zogenoemde Schengengebied het parlement links laten liggen.