UTRECHT - Windenergie is bijna concurrerend met andere energiebronnen. Binnen tien jaar kunnen wind en biomassa voldoende elektriciteit opwekken tegen lage kosten. Dat concludeert de scheikundige M. Hoogwijk. Zij promoveert op 12 maart aan de Universiteit Utrecht.

Voor elektriciteit uit windenergie zijn de kosten momenteel al betrekkelijk laag. Als toekomstige energiebron heeft zonne-energie het grootste potentieel, stelt Hoogwijk, maar die bron is voorlopig niet op grote schaal tegen lage kosten beschikbaar. Zij denkt dat het tot 2050 kan duren voor dat het geval is.

Energie uit biomassa kan net als die uit windelektriciteit binnen enkele jaren goedkoop worden geproduceerd. De kosten van biomassa-energie hangen vooral af van de technologische vooruitgang in de landbouw en de arbeidskosten.

Uit het onderzoek van Hoogwijk blijkt dat de voorwaarden voor windenergie in West-Europa prima zijn. In hoeverre de kosten van windelektriciteit bij verdere verspreiding kunnen afnemen hangt af van de beschikbare opslagcapaciteit.

Om zonne-elektriciteit tegen lage kosten op te wekken zal Nederland minder geschikt blijven. Het grootste potentieel wordt gevonden in zonniger streken: Afrika, het Midden-Oosten, Australië en Zuid-Azië.