LUXEMBURG - Nederland heeft de sterkst stijgende werkloosheid van de vijftien landen in de Europese Unie. In een jaar tijd is het aantal werklozen met bijna de helft uitgebreid, zo is dinsdag bekendgemaakt door het Europese statistisch bureau Eurostat.

Volgens Europese criteria steeg de Nederlandse werkloosheid van ,0 naar 4,3 procent tussen de decembermaanden van 2002 en 2003. De andere EU-landen kennen hooguit een lichte stijging, van minder dan procentpunt. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje was zelfs een lichte daling.

Het Nederlandse werkloosheidspercentage is voor Europese begrippen nog wel aan de lage kant. Het gemiddelde in de Europese Unie was 8,0 procent in januari 2004, amper hoger dan de 7,9 procent een jaar eerder. De twaalf EU-landen met de euro meldden zelfs dat 8,8 procent van de beroepsbevolking in januari werkloos was (8,7 procent in januari 2003).

Eurostat geeft geen verklaring voor de ongunstige trend in Nederland. Wel meldde de Europese Commissie in januari dat Nederlanders van alle EU-landen het somberst zijn over de economie. De economische groei in Nederland is naar verwachting in 2004 bovendien de laagste van de EU-landen.

EU-landen

Vergeleken met andere EU-landen heeft Nederland de werkloosheid wel evenwichtiger verspreid. Relatief gezien zitten bijna evenveel mannen als vrouwen ongewild zonder baan. In andere Europese landen zijn vrouwen oververtegenwoordigd onder de werklozen.

Onder de jongeren scoort Nederland relatief goed met het werk. In december was slechts 7,4 procent van de jeugd tot 25 jaar werkloos. Het EU-gemiddelde lag toen op 15,4 procent. Bij de jonge vrouwen had Nederland in december zelfs het laagste werkloosheidspercentage van de EU: 6,8 procent, tegen een EU-gemiddelde van 15,6 procent.