AMSTERDAM – De ontwikkeling van de afzet van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) blijft dit jaar sterk achter bij die van grote bedrijven.

Ook in 2013 zal het herstel binnen het MKB minder groot zijn dan in het grootbedrijf. Dat blijkt vrijdag uit het onderzoek Kleinschalig Ondernemen van Panteia/EIM.

Dit jaar zal de afzet van het MKB met 1,75 procent afnemen, terwijl de krimp binnen het grootbedrijf 0,5 procent bedraagt. Voor 2013 voorzien de onderzoekers een licht herstel van het Nederlandse bedrijfsleven. De afzet van het MKB groeit dan naar verwachting met 1 procent, maar blijft achter bij de groei van het grootbedrijf.

Het MKB heeft veel last van de dalende consumptie, een overheid die minder inkoopt bij het bedrijfsleven en een afname van de investeringen. Dat komt doordat de kleine en middelgrote bedrijven vooral binnenlands georiënteerd zijn.

Bouw

Vooral kleine en middelgrote bedrijven in de bouw en de detailhandel krijgen te maken met een afzetdaling. De afzet in de bouw zal dit jaar flink krimpen (min 6,5 procent). Dat komt door een gebrek aan investeringen in nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden. Financieringsproblemen van woningbouwcoöperaties versterken deze ontwikkeling. Ook in 2013 verwachten de onderzoekers voor deze sector “geen herstel van betekenis”.

De afzet in de detailhandel zal in 2012 met 1,5 procent krimpen. Doordat mensen minder vaak verhuizen, wordt er minder uitgegeven aan doe- het zelf artikelen en woninginrichting. Ook besparen consumenten op kledingaankopen.

In 2013 wordt een verdere daling van de afzet van de detailhandel met 1,25 procent verwacht. Deze afname hangt nauw samen met de stijging van het hoge BTW-tarief naar 21 procent.

Werkgelegenheid

Ook wat betreft de werkgelegenheid zijn de vooruitzichten voor het MKB niet positief, aldus de auteurs van het onderzoeksrapport. Dit jaar zal de werkgelegenheid met 0,75 procent oftewel ruim 25.000 personen afnemen. In het grootbedrijf blijft die daling beperkt tot een half procent.

Het aantal zelfstandigen zal in 2012 met 0,5 procent afnemen door een gebrek aan vraag. Zeker in de bouw en zakelijke dienstverlening staat de vraag naar zelfstandigen sterk onder druk.

In 2013 zal de werkgelegenheid in het MKB met 1 procent afnemen. Dat staat gelijk aan zo’n 37.000 personen.