RIJSWIJK - Aedes wil elf kleine woningcorporaties op 1 juli schorsen, omdat ze niet mee willen werken aan verplichte controles. 

 Blijven ze weigeren dan volgt aan het eind van het jaar royement. Dat maakte brancheorganisatie Aedes donderdag bekend.

Elke vier jaar wordt door een extern bureau gekeken of ze gehandeld hebben volgens de regels van goed bestuur. Tijdens die controleronde wordt gesproken met onder meer wethouders en lokale partijen. Ook wordt de vermogenspositie van de corporatie nader bekeken.

Borg

Aedes-directeur Marc Calon zegt dat het belangrijk is te weten hoe te corporaties presteren. ''Ze staan onderling borg voor elkaar en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het visiteren is onderdeel van de afspraken tussen de leden."

De afgelopen vier jaar is dat gebeurd bij 332 leden. In de verslagen kunnen gemeenten en het ministerie lezen hoe de corporaties presteren. Zij kunnen dan beslissen om daar eventueel actie op te ondernemen.

Een aantal van de 11 woningcorporaties heeft gezegd niet mee te werken aan de visitatie en gaf aan het lidmaatschap van Aedes te beëindigen.