LUXEMBURG - Nederland heeft de sterkst stijgende werkloosheid van de vijftien landen in de Europese Unie. In een jaar tijd is het aantal werklozen hier met bijna eenderde uitgebreid, zo is dinsdag bekendgemaakt door het Europese statistisch bureau Eurostat.

Volgens Europese criteria steeg de Nederlandse werkloosheid van ,0 naar 4,3 procent tussen de decembermaanden van 2002 en 2003. De andere EU-landen kennen hooguit een lichte stijging, van minder dan procentpunt. In het Verenigd Koninkrijk en Spanje was zelfs een lichte daling.

Het Nederlandse werkloosheidspercentage is voor Europese begrippen nog wel aan de lage kant. Het gemiddelde in de Europese Unie was 8,0 procent in januari 2004, amper hoger dan de 7,9 procent een jaar eerder. De EU-landen met de euro meldden zelfs 8,8 procent in januari (8,7 procent in januari 2003).

Economische groei

Eurostat geeft geen verklaring voor de ongunstige trend in Nederland. Wel meldde de Europese Commissie in januari dat Nederlanders van alle EU-landen het somberst zijn over de economie. De economische groei in Nederland is naar verwachting in 2004 bovendien de laagste van de EU-landen.