AMSTERDAM - Het Rijk gaat, samen met de markt, plannen voor een sloop- en herstructureringsfonds verder uitwerken. Dat meldt minister Spies van Binnenlandse Zaken.

Het Bouwteam, een expertgroep uit bedrijfsleven en overheid, adviseerde in mei dat er een fonds moet komen waaruit de sloop van overbodige kantoorpanden kan worden betaald. Overheid en investeerders moeten daar geld in storten.

Spies is het ermee eens dat "het structurele overaanbod van kantoorgebouwen snel moet worden teruggebracht". Ze wil nu met alle betrokken partijen onderzoeken hoe zo'n sloopfonds kan worden vormgegeven.

Die afspraak komt ook te staan in het 'Convenant Aanpak Leegstand Kantoren' dat naar verwachting op 27 juni 2012 zal worden ondertekend door overheid en marktpartijen.

Kamervragen

Spies reageerde op Kamervragen van GroenLinks en de PVV over de uitkomsten van een onderzoek van de NVM naar leegstand in de kantorenmarkt. Dat onderzoek “onderstreept nogmaals hoe groot het probleem van leegstand in de kantorenmarkt is”, aldus Spies.

De NVM onderzocht 160 leegstaande kantoorgebouwen in 12 gemeenten. Daaruit bleek dat 30 procent van de leegstaande kantoorgebouwen door middel van herbestemming en sloop uit de markt genomen zou moeten worden. In Nederland staat in totaal 7 miljoen vierkante meter te huur, 14,4 procent van het totaal.

Daadkracht

Met het Convenant toont de markt volgens Spies de wil om het probleem daadkrachtig aan te pakken.

"Het Rijk is bereid de markt daar waar mogelijk in te ondersteunen door onder meer het beschikbaar stellen van kennis en expertise, onderzoek, en het waar mogelijk wegnemen van knelpunten in de praktijk met betrekking tot transformatie, herontwikkeling en sloop", besluit Spies.