DEN HAAG - Werkgevers moeten het loon van ziek personeel twee jaar gaan doorbetalen in plaats van één jaar. Het moment waarop een zieke werknemer in de WAO komt, schuift daardoor één jaar op. Het kabinet heeft dat vrijdag besloten. Het hoopt hiermee te bereiken dat werkgevers en werknemers beter hun best doen een beroep op de WAO te voorkomen. De maatregel vormt een eerste stap in het streven van het kabinet om de WAO ingrijpend te herzien.

Dat werkgevers hun personeel bij ziekte langer moeten doorbetalen betekent dat ze minder lang een hogere WAO-premie hoeven te betalen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Op dit moment geldt die hogere premie voor vijf jaar. Dat wordt straks vier jaar.

De vakbeweging reageert "pissig" en "verbolgen" op het kabinetsbesluit van vrijdag. Op 12 september zouden bonden en werkgevers met het kabinet over de WAO overleggen. CNV-voorzitter Terpstra meldde geen zin meer te hebben in het overleg met de regering. FNV-voorzitter De Waal beraadt zich.

De vakcentrales vinden het bovendien vervelend dat het kabinet slechts een onderdeel heeft gekozen uit het WAO-compromis, dat begin dit jaar werd afgesproken in de Sociaal-Economische Raad. Dat betekent dat de FNV-bonden bij komend CAO-overleg aanvullingen eist op het ziektegeld. "Dit kabinetsbesluit brengt ons in conflict met de werkgevers. Onbegrijpelijk in deze tijd waarin ons om loonmatiging wordt gevraagd."