DEN HAAG - Boeren besparen enkele tientallen miljoenen euro's door het verminderen of aanpassen van de regels voor natuur, milieu en dierenwelzijn.

Dat staat in een vrijdag gepresenteerd rapport van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland.

LTO heeft eind 2010 bij de betrokken departementen 38 knelpunten voor het agrarisch bedrijfsleven aangedragen. Het ging om regels die boeren opschepen met bureaucratische rompslomp of onnodige kosten. Ze werden bestempeld als onpraktisch, overbodig of contraproductief.

Inmiddels zijn 14 knelpunten opgelost. Aan de oplossing van 19 wordt nog gewerkt. De overige vijf kunnen om uiteenlopende redenen niet zo makkelijk worden aangepakt.