DEN HAAG - Steeds meer werklozen blijven langere tijd zonder baan.

Uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat van de mensen die in het eerste kwartaal van dit jaar werkloos waren, bijna de helft drie maanden daarvoor ook al tot die groep behoorde.

Het aantal langdurig werklozen is de afgelopen kwartalen gestaag toegenomen en is met 229.000 personen vergelijkbaar met de vorige piek van werkloosheid begin 2010.

Daarnaast zijn er ook steeds meer werklozen die drie maanden ervoor nog betaald werk hadden (116.000). De overige 139.000 werklozen maakten toen nog geen deel uit van de beroepsbevolking.

Vooral veel werkloze jongeren, vaak schoolverlaters of afgestudeerden, waren eind 2011 nog niet aan het werk of op zoek naar een baan.

Het afgelopen jaar is met name de groep 45- tot 65-jarigen die werkloos is gebleven, sterk toegenomen. In het eerste kwartaal waren er 102.000 45-plussers zonder betaald werk, die 3 maanden eerder ook al werkloos waren. Een jaar geleden waren dit er nog 82.000.

Mei

De werkloosheid is in mei uitgekomen op 489.000 personen, ofwel 6,2 procent van de beroepsbevolking. Dat was evenveel als in april, meldt het CBS. Het cijfer is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Hoewel er vorige maand dus niet meer werklozen bijkwamen, is er over een wat langere periode bezien toch sprake van een stijgende trend. In de afgelopen 3 maanden kwamen er gemiddeld 9000 werklozen per maand bij. De toename was het grootst in de categorie 45- tot 65-jarigen.

WW

Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in mei ook ongeveer even hoog was als in april: 291.000. Er werden vorige maand bijna 37.000 nieuwe uitkeringen verstrekt en 38.000 werden er beëindigd. Per saldo was er dus een minieme afname met 1000.

Het aantal uitkeringen daalde relatief het sterkst in seizoengevoelige sectoren, zoals landbouw en bouw. Het liep het meest op in de sectoren handel, gezondheidszorg, welzijn en cultuur. In die laatste sector was het aantal uitkeringen vergeleken met een jaar terug 26 procent hoger.