AMSTERDAM – Premier Rutte ontmoet woensdagavond de Duitse bondskanselier Angela Merkel om te overleggen over een aanpak tegen de eurocrisis.

De ontmoeting is onderdeel van de voorbereiding op een EU-top volgende week in Brussel. Ook komt de meerjarenbegroting van de EU aan de orde, zo laat het ministerie weten.

Duitsland en Nederland zijn traditioneel gezien belangrijke bondgenoten in Europa. Maar waar Merkel recentelijk opriep dat een Europese politieke unie noodzakelijk is om uit de crisis te kunnen komen, vindt Rutte juist dat dit een debat is voor de toekomst. Hierover zullen Merkel en Rutte mogelijk discussiëren.

Politieke unie

"We hebben meer Europa nodig", stelde Merkel. "Een begrotingsunie en vooral een politieke unie. We moeten stap voor stap voor stap verantwoordelijkheden overdragen aan Europa."

Verwacht wordt dan ook dat Merkel tijdens de EU-top volgende week voorstellen zal doen om deze sterkere politieke unie te bereiken.

Vergezichten

Volgens Rutte ligt de oplossing voor de crisis echter niet in 'vergezichten over de toekomst', zo liet hij vorige week nog weten. "Het gaat er om dat de Zuid-Europese landen zich aan de afspraken houden."

Rutte ontkende dan ook dat Merkel wil dat de landelijke parlementen kunnen worden opgeheven en dat er op massieve schaal bevoegdheden naar Brussel gaan. "Daar zijn we namelijk tegen."

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma uitte maandag nog felle kritiek op Rutte en riep hem in voorbereiding op het gesprek met Merkel op weer het voortouw te nemen in de discussie rondom de schuldencrisis.

''Ik zag de afgelopen weken een Mark Rutte die niet wist of hij nu voor of tegen moest zijn. Zo gaat Nederland achteraan hobbelen", aldus Buma.

Overeenstemming

Rutte en Merkel hebben ook overeenstemming op een aantal punten. Zo plaatsen beiden kanttekeningen bij het invoeren van eurobonds, door de Europese landen gezamenlijk uitgegeven obligaties waardoor elk land ongeacht zijn financiële situatie dezelfde rente betaalt.

Masterplan

Momenteel werken EU-president Herman Van Rompuy met andere EU-kopstukken op verzoek van de Europese regeringsleiders aan een masterplan voor de euro, dat een definitieve uitweg uit de crisis moeten wijzen.

Opties die worden overwogen zijn meer macht voor Europese instellingen, een Europees toezichtsorgaan voor de bankensector, de harmonisatie van het begrotings-, belastings- en buitenlandsbeleid van de EU-lidstaten en hervormingen van de sociale programma's.

Lees alles over de schuldencrisis

Merkel en Rutte samen achter groei in Europa