AMSTERDAM – Nederlandse vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in Raden van Bestuur.

Slechts vijf procent van de bestuurders is vrouw en hiervan is een derde Nederlands, zo blijkt woensdag uit onderzoek van Berenschot naar diversiteit binnen AEX- en AMX-fondsen. Van de mannelijke bestuurders komt twee derde uit Nederland.

Het aandeel vrouwen in Raden van Bestuur neemt wel toe. Tussen 2006 en 2011 steeg hun aandeel van twee naar vijf procent. Het afgelopen jaar kwamen er twee bij, wat het totaal nu op 9 van de 176 bestuursleden brengt.

Vooral bij AMX-bedrijven zijn weinig vrouwen in het bestuur te vinden. Momenteel is hier slechts een van de 83 bestuursleden vrouw.

Nationaliteiten

Naast de 33 procent vrouwelijke bestuurders met de Nederlandse nationaliteit, zijn in Raden van bestuur vrouwen uit België, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten te vinden.

Van alle bestuurders is 68 procent Nederlands. Gemiddeld telde een Raad van Bestuur in 2011 1,8 nationaliteiten, tegenover 2,1 in 2006.

De diversiteit binnen Raden van Bestuur is de afgelopen jaren al met al niet toegenomen. "In de praktijk zien we dat diversiteit leidt tot betere besluitvorming vanwege de verschillende invalshoeken en benaderingen", aldus Berenschot-directeur Ber Damen.