AMSTERDAM - Ton Heerts moet volgens kwartiermaakster Jetta Klijnsma de nieuwe (tijdelijke) voorzitter van de FNV en voorman van de nieuwe vakbeweging in oprichting worden.

Klijnsma heeft de oud-hoofdbestuurder van de FNV en voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA dinsdagavond tijdens de federatieraad van de FNV voorgedragen.

De huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius kondigde onlangs aan dat ze per 23 juni vertrekt, omdat ze plaats wil maken voor nieuwe mensen bij de oprichting van de nieuwe vakbeweging.

Zaterdag 23 juni tekenen de FNV-bonden die willen meebouwen aan de nieuwe vakbeweging hiertoe een overeenkomst. Die dag zal aan het congres ook de voordracht van Heerts worden voorgelegd.

Juiste persoon

''Met zijn brede maatschappelijke ervaring en achtergrond in de vakbeweging is Ton Heerts de juiste persoon op de juiste plaats om de vakbeweging van de 21e eeuw te leiden'', aldus Klijnsma.

Heerts (1966) is op dit moment directeur van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Hij begon in 1986 zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee.

In 1993 ging hij in het vakbondswerk eerst aan de slag bij het CNV om in 2000 voorzitter te worden van militairenbond AFMP en in 2003 toe te treden tot het federatiebestuur van de FNV. In 2006 werd hij PvdA-Kamerlid en na de val van het kabinet in 2010 besloot hij zich niet meer verkiesbaar te stellen.