AMSTERDAM - Particuliere kamerverhuurders en de officiële studentenhuisvesters steggelen over over de prijsverhogingen voor studentenkamers.

Particuliere kamerbemiddelaar Kamernet stelt dat de gemiddelde studentenkamer dit jaar met 12,5 procent is gestegen van 358 naar 403 euro.

De corporaties die samen 70.000 officiële studentenwoningen aanbieden, zeggen dat de huur met niet meer dan het inflatiepercentage (2,5 procent) toeneemt en onder de 358 euro blijft. Daardoor behouden studenten het recht op circa 130 euro huurtoeslag.

''Prijsverhogingen van 12,5 procent voor studentenkamers zijn schromelijk overdreven en passen niet in de werkelijkheid", stelt directeur Jan Benschop van Duwo in Delft, de grootste en oudste studentenhuisvester van Nederland.

''Ook op de particuliere markt hebben verhuurders door dat ze niet kunnen overvragen. Er is geen sprake van dit soort krankzinnige prijsverhogingen. Daar let de Huurcommissie desnoods op."

Kritiek

Duwo, dat bijna 20.000 kamers verhuurt in Amsterdam, Delft, Den Haag en Leiden, heeft ernstige kritiek op het onderzoek van kamerbemiddelaar Kamernet.

''Als Maurice de Hond zo zijn onderzoeken zou doen, zou hij een andere baan kunnen gaan zoeken", klaagt Benschop. Hij gelooft evenmin in de oorzaak die Kamernet aangeeft voor de prijsverhoging: de langstudeerboete. ''Onzin. Als de prijzen te hoog worden en een langstudeerboete dreigt, dan is er maar één oplossing: Pension Mama."

Objectief onderzoek

Benschop pleit voor een objectief onderzoek naar de huurstijging. Volgens hem heeft Kamernet als bemiddelaar belang bij zo veel mogelijk huurstijging. ''Wij hebben enkele keren onze eigen woningen op Kamernet aangetroffen, waardoor sprake is van illegale onderverhuur."

Kamernet houdt vol dat gedegen onderzoek naar huurstijgingen is gedaan. Begin juli komt het volledige kamermarktrapport uit, inclusief de trends in de diverse studentensteden.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zegt de ervaring van Kamernet te onderschrijven. Volgens voorzitter Pascal ten Have wil iedere student graag een prijsgereguleerde kamer, maar wijst de praktijk uit dat tienduizenden zijn aangewezen op de vrije markt. ''Die prijsverhogingen in de particuliere sector zijn een ervaringsfeit", zegt Ten Have.

Huurcommissie

Klagen bij de Huurcommissie, een overheidsinstantie die toezicht houdt op de particuliere huurmarkt, heeft nauwelijks zin volgens de studentenvakbond. Te omslachtig en tijdrovend.

''Zodra een uitbuiter merkt dat je hebt geklaagd over de huur, word je weggepest", zegt Ten Have. ''De Huurcommissie heeft te weinig machtsmiddelen om de huren binnen de perken te houden. Daar ligt een taak voor de politiek."

Kabinet

Het kabinet raadt studenten aan om naar de huurcommissie te stappen om vast stellen of de huur die ze betalen voor hun kamer conform het puntensysteem is. Minister Gerd Leers zei dat dinsdag in de Kamer. Leers verving minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken in het vragenuurtje.

Leers reageerde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman over het bericht dat studentenkamers 12,5 procent duurder zijn geworden. Leers zei dat de prijsstijging komt doordat het aantal vierkante meters per kamer groter is geworden evenals de kwaliteit. Verhuurders mogen bij nieuwe huurders de huur verhogen, mits ze binnen het maximum blijven.