DEN HAAG - Woningstichting Vestia heeft een akkoord gesloten met de banken over het aflossen van zijn schuldenlast. Vestia heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Vestia is in problemen gekomen door de aanschaf van derivaten. Dat zijn risicovolle beleggingsproducten die de woningstichting zouden moeten beschermen tegen toekomstige rentestijgingen.

Omdat de rente daalde in plaats van te stijgen, kwam de woningstichting in financiële problemen. Ze heeft een schuld van 2 miljard opgebouwd bij een aantal banken.

Schuld

Na enkele weken van onderhandelen zijn de partijen het nu eens geworden over hoe Vestia de schuld moet terugbetalen. Het krijgt een lening van 600 miljoen euro van de banken. Die moet in tien jaar worden terugbetaald. Zelf zal de woningstichting 100 miljoen inbrengen.

Ze doet daarbij een beroep op het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de toezichthouder in de sector, voor saneringssteun. Vestia had al een onderpand gestort van 1,3 miljard euro bij de banken.

In de Vestia-affaire werd in april financieel topman Marcel de V. opgepakt. Hij was verantwoordelijk voor de derivatenportefeuille van de woningstichting. Hij wordt verdacht van fraude. De V. is vorige week weer vrijgelaten, maar blijft verdacht.

Spies

Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) noemt de overeenkomst een 'noodzakelijke stap om erger te voorkomen'. Dat schrijft minister Spies dinsdag aan de Tweede Kamer.

De portefeuille van Vestia was te groot en ook 'naar aard niet passend' voor een corporatie, aldus de bewindsvrouw. ''Daardoor was er zelfs een risico van faillissement. Die risico’s zijn door deze overeenkomst weggenomen, maar tegen een hoge prijs van circa 2 miljard euro verlies aan maatschappelijk gebonden vermogen dat bestemd is voor de volkshuisvesting'', schrijft Spies.

Herstel

Nu kan Vestia stappen zetten naar herstel, meldt ze. ''Dat wordt een langdurig saneringstraject, waarvoor de corporatiesector nog jaren extra lasten zal moeten dragen.'' Er wordt gesproken met de koepelorganisatie Aedes over de mogelijkheden van andere corporaties om Vestia te helpen investeringsopgaven toch te realiseren.

Het aandeel in het verlies dat Vestia voor haar rekening neemt, bedraagt volgens Spies ongeveer 1,3 miljard euro, hetgeen moet worden goedgemaakt door onder meer de verkoop van 15.000 woningen in 10 jaar. Daarbij kan verkoop aan andere corporaties helpen om ook weer enige investeringsmogelijkheden te krijgen en een sanering op de lopende exploitatie te voorkomen.

Vestia heeft opdracht gegeven tot een feitenonderzoek naar de totstandkoming van de derivatenportefeuille. Naar verwachting zal dit onderzoek nog deze maand worden afgerond.