AMSTERDAM - De leden van FNV Bondgenoten hebben maandag voor de oprichting van De Nieuwe Vakbeweging gestemd. 

De plannen van kwartiermaker Jetta Klijnsma voor de nieuwe vakbeweging bevatten "genoeg positieve punten".

Bondgenoten is vooral verheugd dat "het gevaar van versplintering is afgewend".

"Grote bonden hoeven niet meer in kleine verenigingen op te splitsen. FNV Bondgenoten kan als één bond deel gaan uitmaken van de nieuwe vakbeweging."

FNV Mooi

De leden van FNV Mooi zien onvoldoende basis om mee te doen aan de nieuwe vakbeweging. Het bestuur heeft maandag besloten niet toe te treden tot de organisatie die de opvolger moet worden van vakcentrale FNV, omdat nog steeds niet echt iets is gebeurd met vijf belangrijke punten die FNV Mooi al snel op tafel legde.

De komende dagen en ook daarna zullen er nog gesprekken plaatsvinden. Dat kan ertoe leiden dat FNV Mooi zijn standpunt herziet. FNV Mooi (onder anderen kappers, visagisten en pedicures) wil ook in de nieuwe opzet voldoende autonoom en herkenbaar blijven voor de achterban en kiest er vooralsnog voor om bij de huidige FNV te blijven.

Versnippering

Tussen de grote en kleinere bonden is strijd over de opzet van de nieuwe organisatie, waarbij de FNV wordt opgeknipt in sectoren. Bondgenoten en Abvakabo waren bang dat die aanpak voor versnippering zou zorgen.

Maar Bondgenoten krijgt nu "tijd en ruimte, om zich in sterke sectoren te gaan organiseren, zichzelf dan op te heffen, om met de bonden die dat willen naar één sterke, solidaire vakbeweging te groeien", aldus de bond in een persbericht.

Crisis

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis was geraakt. Bij Bondgenoten en Abvakabo, de twee grootste FNV-bonden, viel dit akkoord slecht.

Om te proberen de neuzen bij de FNV weer dezelfde kant op te krijgen, werd PvdA-Kamerlid Klijnsma aan het werk gezet. Met enkele andere 'kwartiermakers' presenteerde zij op 1 mei een plan om leden meer zeggenschap te geven binnen de vakcentrale en de macht van de bondsvoorzitters te breken.

Oprichting

Uiterlijk aanstaande zaterdag moeten de bonden duidelijk maken of ze willen meedoen aan de nieuwe opzet. Volgend jaar mei kan de FNV dan worden opgeheven.

Op 23 juni zal de bond de oprichtingsakte tekenen. Hoeveel andere FNV-bonden dit ook zullen doen, is nog niet duidelijk. De ouderenbond ANBO en ZBo (zelfstandigen in de bouw) zijn al afgehaakt.

Ambtenarenbond Abvakabo moet nog beslissen over deelname aan DNV.