DEN HAAG - De Consumentenbond heeft kritiek op het minimumtarief van 40 euro dat straks betaald moet worden aan incassokosten als iemand zijn rekening niet op tijd betaalt.

Dat is meer dan klanten nu in zo'n geval meestal kwijt zijn.

Volgens woordvoerster Babs van der Staak van de Consumentenbond zou de hoogte van de incassokosten in verhouding moeten staan met het te incasseren bedrag, zo zei ze zaterdag in het RTL Nieuws.

Op dit moment is er nog geen vast tarief voor incasso, maar een nieuwe wet die op 1 juli in werking treedt, brengt daar verandering in.

Het incassotarief mag wel pas worden opgelegd 2 weken nadat een aanmaning is gestuurd. Als de klant binnen 2 weken alsnog betaalt, mag het bedrijf geen incassokosten rekenen.