AMSTERDAM - De onder toezicht gestelde woningcorporatie Portaal heeft een tekort van 550 miljoen euro op haar derivatenportefeuille, als gevolg van de lage rentestand. 

Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover in het Financieele Dagblad van vrijdag.

Het tekort was een paar maanden geleden nog 320 miljoen euro, maar is door de verdere rentedaling fors opgelopen. Vanwege het tekort heeft Portaal eind mei honderd miljoen euro moeten bijstorten als onderpand. In totaal heeft de corporatie die actief is het midden van het land met 56 duizend huizen tweehonderd miljoen euro op de onderpandrekening staan.

Buffer

Door het tekort heeft Portaal te kampen met een liquiditeitsprobleem. "We zijn bezig overal geld vandaan te halen", zegt directeur Bert Keijts in de krant. "Voorlopig kunnen we nog uit eigen kas bijstorten. We hebben een buffer die dat aankan. Maar het kan niet oneindig zo doorgaan." Voor een faillissement vreest de directeur niet. "We hebben leencapaciteit genoeg."

Door de afwikkeling van de Vestia-affaire krijgt Portaal niet veel meewerking van de banken. Vestia moest ruim een miljard euro bijstorten op de derivatenportefeuille, maar had daarvoor niet genoeg geld. Tijdens de onderhandelingen over de schuld, werden de bezittingen van de noodlijdende corporatie stiekem aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verpand.

Hierdoor kunnen de banken hierop geen aanspraak meer maken. Sindsdien zijn banken veel terughoudender met het uitlenen van geld aan (semi-)publieke instellingen.

Toezicht

Begin deze week werd bekend dat Portaal, een van de vijf grootste corporaties van het land, onder toezicht is gesteld door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting vanwege de problemen met de derivatenportefeuille.

"Bij Portaal heeft de gedaalde rente nog niet geleid tot een feitelijk tekort, maar zijn de risico's wel groot", schreef minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies aan de Kamer.