BERLIJN - Het Duitse parlement stemt 29 juni over het begin dit jaar bereikte begrotingspact en over het permanente noodfonds ESM. 

Daarover bereikten de regeringspartijen en de oppositie donderdag een akkoord.

Snelle instemming van het parlement, die begin juli wordt verwacht, geldt als een belangrijke stap in de bestrijding van de schuldencrisis. ''Met het akkoord zullen het begrotingspact en het ESM op tijd in werking kunnen treden'', aldus Volker Kauder. Hij is de fractievoorzitter van Angela Merkels CDU.

Strenger

Op 30 januari sloten 25 regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie een nieuw begrotingsverdrag, dat door elk van die landen moet worden geratificeerd. Engeland en Tsjechië doen er niet aan mee.

Er is afgesproken dat er strenger wordt toegezien op de naleving van de Europese begrotingsregels. Die stellen dat het begrotingstekort van een land niet groter mag zijn dan 3 procent en dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bruto binnenlands product.

Alles over de Europese schuldencrisis