AMSTERDAM - De schuldencrisis blijft als ‘een donkere wolk’ boven de Nederlandse economie hangen. Daarom verwacht het Centraal Planbureau tot 2017 een lage economische groei van een krappe 1,5 procent per jaar.

Dit blijkt uit de nieuwe economische ramingen die het CPB donderdag heeft gepubliceerd.

In de raming wordt echter duidelijk gewaarschuwd dat de cijfers een stuk lager kunnen uitvallen als de crisis de komende jaren escaleert. Dan kan Nederland forse verliezen lijden.

"Aangenomen is dat de Monetaire Unie en interne markt intact blijven, en dat geen herstructurering van Italiaanse en Spaanse schulden nodig is. Ook komt er geen nieuwe crisis in de financiële sector", aldus het CPB.

Bestedingen

Volgens het CPB is de belangrijkste oorzaak van de lage groei de achterblijvende binnenlandse bestedingen, die worden gedrukt door de daling van de huizenprijzen, de problemen bij de pensioenfondsen en de gevolgen van het begrotingsakkoord 2013.

Het voorzichtige herstel van de economie na 2012 gaat gepaard met een matige groei van de werkgelegenheid van 0,25 procent per jaar in de periode tot 2017. De werkloosheid piekt in 2014 op 6,25 procent, en is in 2017 weer afgenomen tot 470.000 mensen (5,25 procent van de beroepsbevolking), dat ook voor dit jaar wordt verwacht.

Zeven magere jaren

Verder valt op dat de gemiddelde groei van het bbp voor Nederland lager is dan andere landen die te maken hadden met een financiële crisis.

"We kunnen in Nederland weliswaar nog niet spreken van een verloren decennium, maar dan toch wel van zeven magere jaren."

Europese bankenunie

Volgens het CPB vergt het voorkomen van een escalatie van de schuldencrisis echter 'een grote inspanning van regeringen en centrale banken, waarin ook de Nederlandse inzet medebepalend is'.

Het CPB pleit dan ook voor het instellen van een Europese bankenunie, als 'beste kans' om verdere escalatie te voorkomen. Dit plan zou erop neerkomen dat Europese overheden en banken gezamenlijk garant staan voor zwakke banken, bijvoorbeeld in Spanje.

Geen vertrouwen

"Zonder dat zullen financiële markten geen vertrouwen hebben in de stabiliteit van de eurozone. Louter een korte termijn oplossing van de huidige problemen biedt  geen soelaas", zo roept het CPB op.

"De directe koppeling tussen het nationale bankwezen en de nationale overheid moet worden
doorbroken, zodat een bankencrisis niet automatisch leidt tot een crisis rond overheidsschulden en vice versa."

De gegevens zijn afkomstig van CPB. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen