AMSTERDAM - Banken staan op het punt geen leningen meer aan woningcorporaties te verstrekken. 

Ze vinden het te gevaarlijk geworden, zegt voorzitter Marc Calon van de vereniging van woningcorporaties Aedes woensdag in Trouw.

ABN Amro bevestigt in de krant dat de bank zeer voorzichtig is geworden met lenen aan de corporaties. Voor de hele sector zou een verhoogd risico gelden. Andere banken zouden er ook zo in staan.

De banken reageren op de affaire rond Vestia. De grootste corporatie van Nederland kwam door avonturen met derivaten op de rand van de financiële afgrond. Om te voorkomen dat banken beslag legden op het bezit van Vestia, werden de 89 duizend panden van Vestia weggesluisd naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De banken moesten een verlies nemen.

Portaal

Dinsdag bleek al dat corporatie Portaal (56.000 woningen) moeite heeft om zijn financiële buffers aan te vullen, doordat banken geen geld meer willen lenen.

"We zijn druk in overleg met de banken, maar het is veel en veel moeilijker geworden", zei een woordvoerder over de onderhandelingen.

Verrassing

Verrassingsacties zoals deze vergroten het vertrouwen van banken in woningcorporaties niet. De banken zelf wordt verweten dat ze niet goed hebben gecontroleerd of Vestia niet te veel risico's nam. Bijna vijftig andere corporaties hebben ook risicovolle derivaten.

Als het tegenzit, bouwen de corporaties vanaf volgende maand geen enkel huis meer, waarschuwt Calon. Dat zou een nieuwe dreun voor de bouw betekenen. In 2010 namen corporaties de bouw van dik 36 duizend woningen voor hun rekening, ruim de helft van de totale nieuwbouwproductie van woningen.

Niet alleen corporaties en woningzoekenden dreigen volgens hem te worden getroffen. Hij wijst erop dat meer bouwvakkers hun werk verliezen en meer bedrijven failliet gaan. De staat wordt dan ook getroffen omdat die meer kwijt is aan uitkeringen en minder belastinginkomsten heeft. "Hoe dom kunnen we zijn, als we dat laten gebeuren."