WASHINGTON - De economische problemen in Europa laten zich ook in ontwikkelingslanden voelen. Daar valt de economische groei dit jaar flink terug, waarschuwde de Wereldbank dinsdag.

De Wereldbank voorziet een ''relatief zwakke'' economische groei van gemiddeld 5,3 procent voor de ontwikkelingslanden in 2012. Volgens de ontwikkelingsbank hebben de armere landen veel last van de grote onzekerheid op de markten.

Om zich daartegen te wapenen moeten ze zich richten op hervormingen die de productiviteit verhogen en op investeringen in infrastructuur, stelde de bank.

Voor de eurozone voorziet de Wereldbank een krimp van 0,3 procent. De groei van de hele internationale economie blijft naar verwachting steken op 2,5 procent. Een wereldwijde groei van minder dan 3 procent wordt vaak gezien als een internationale recessie.

De Wereldbank gaat er voorlopig vanuit dat de schuldencrisis niet verder uit de hand loopt. Gebeurt dat wel, dan worden de gevolgen volgens de bank overal ter wereld gevoeld. Buiten de eurozone zijn de effecten het sterkst in de armere Europese landen en in Centraal-Azië. Die voelen de crisis sterk door hun belangrijke handelsrelatie met de eurolanden.

Alles over de schuldencrisis in ons dossier