AMSTERDAM - De Nederlandse economie komt de komende 2 jaar nauwelijks op stoom. Inkomens en huizenprijzen blijven dalen, terwijl de werkloosheid verder oploopt.

Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepresenteerd rapport.

De Nederlandse economie kwakkelt doordat de uitgaven van consumenten blijven dalen. Huishoudens zien hun inkomens, gecorrigeerd voor inflatie, volgens DNB tot en met eind volgend jaar nog eens met 4 procent dalen.

Dat betekent dat het inkomen tussen 2000 en 2013 niet vooruit is gegaan. ''Dat is verbazingwekkend lang'', zei DNB-directeur Job Swank in een toelichting. ''Het is heel opvallend dat we er in 13 jaar niets bij hebben gekregen.''

Zware rem

Die zwakke inkomensontwikkeling zet samen met de dalende huizenprijzen een zware rem op de economische groei. DNB verwacht dat de huizenprijzen tot in 2014 blijven afnemen.

Daardoor leveren de uitgaven van consumenten zowel dit jaar als volgend jaar een negatieve bijdrage aan de groei, voorspelt de centrale bank. Pas in 2014 komt de afname van de consumptie nagenoeg tot stilstand.

Werkloosheid

DNB verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,6 procent krimpt en in de 2 jaar die volgen met 0,6 en 1,2 procent groeit. De werkloosheid loopt in die periode naar schatting op tot 6,4 procent van de beroepsbevolking, tegen 4,4 procent in 2011.

Om de groei aan te zwengelen moet de vertrouwenscrisis onder consumenten worden aangepakt, stelde Swank. DNB ziet daarbij een belangrijke taak weggelegd voor de overheid, die snel duidelijke beslissingen moet nemen over de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het pensioenstelsel. ''Hierdoor kan de economische groei al op korte termijn hoger komen te liggen'', aldus de centrale bank.

De bezuinigingsplannen van het Lenteakkoord zorgen er alleen volgend jaar voor dat de Nederlandse begroting aan de Europese regels voldoet. In 2014 groeit het overheidstekort alweer aan. Dat blijkt uit ramingen die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag presenteerde.

DNB verwacht dat het overheidstekort met de huidige plannen volgend jaar daalt tot 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarmee voldoet Nederland aan de Europese regel die stelt dat het tekort maximaal 3 procent mag zijn. In 2014 loopt het tekort volgens DNB, ondanks een hogere economische groei, weer op tot 3,1 procent.

Overheidsfinanciën

''Het nieuwe kabinet heeft de opdracht om een ambitieuzer pad te vinden voor de overheidsfinanciën'', stelde Swank in een toelichting. ''Dat zal pijn doen, maar we moeten de gevolgen voor de economische groei niet dramatiseren.''

Ook een tekort van 3 procent is voor Nederland nog te hoog, benadrukte Swank. Bij een economische groei van ongeveer 1,5 procent en een inflatie van 2 procent zorgt zo'n tekort ervoor dat de staatsschuld in de komende jaren klimt tot bijna 90 procent van het bbp. ''Een tekort van 3 procent is pas het begin, als je de staatsschuld het hoofd wilt bieden'', aldus de DNB-directeur.

De huidige bezuinigingsplannen halen volgens de centrale bank volgend jaar 0,5 procentpunt af van de economische groei. In 2014 komt de groei 0,3 procentpunt lager uit dan zonder de sanering het geval was geweest.