AMSTERDAM - Pomphouders in de grensstreek gaan vanaf maandag lobbyen om de accijnsverhoging voor tabak van tafel te krijgen.

"De brandstoffen zijn in het buitenland ook al goedkoper, als de tabaksprijzen ook stijgen kunnen pomphouders in de grensstreek in de problemen komen", zei bestuurslid Wim van Gorsel van pomphouderskoepel BETA zondag in het NOS Journaal.

Vorige maand klaagde de koepel al samen met de brancheorganisatie voor de tabakshandel NSO over de plannen in het nieuwe begrotingsakkoord om de tabaksaccijnzen te verhogen.

Het meerendeel van de winkelomzet van pompstations zou uit de tabakshandel komen.

Druk

Deze week bleek uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) in 2009 als staatssecretaris onder druk van een agressieve tabakslobby zijn standpunt over Europese regels voor tabaksbelastingen veranderde.

Een tabaksfabrikant had aangedrongen op een neutraal Nederlands standpunt over minimumprijzen voor sigaretten.

In dezelfde maand dat De Jager een overleg had met vertegenwoordigers van de fabrikant, veranderde het Nederlandse standpunt van sceptisch naar neutraal.

Toegang

De Rekenkamer ontdekte dat de tabaksbranche toegang heeft tot informatie over de standpunten van verschillende lidstaten en de vertrouwelijke uitkomsten van lopende onderhandelingen. Daarmee zou de branche een betere informatiepositie hebben dan de Tweede Kamer.

Het is overigens niet gebruikelijk om een lobby aan te kondigen. In maart stelde directeur Peter van Keulen van het Haagse lobbykantoor Public Matters nog in NRC Handelsblad dat de media in het algemeen pas worden opgezocht als een lobby niet het gewenste resultaat heeft gehad.

"Je bepleit een zaak waarvan je weet dat die niet meer haalbaar is. Zodat je later tegen je achterban kunt zeggen: we hebben er alles aan gedaan."