WASHINGTON - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn houding ten opzichte van de Chinese yuan veranderd.

Noemde het IMF de Chinese munt voorheen nog ''significant ondergewaardeerd'', vrijdag noemde het de yuan ''gematigd ondergewaardeerd''.

Tijdens een persconferentie in Peking zei IMF-vertegenwoordiger David Lipton dat China de afgelopen jaren ''significante vooruitgang'' heeft geboekt in het herstel van evenwicht met andere delen van de wereld.

Zo is het handelsoverschot (het overschot op de lopende rekening) ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp) de afgelopen jaren gedaald van 10 tot 3 procent.

De Verenigde Staten, Europa en andere landen protesteren al jaren tegen het beleid van de Chinese regering om de waarde van de yuan laag te houden om de export goedkoper te maken.