DEN HAAG - Als het aan premier Mark Rutte ligt, vallen ook de huidige politici die straks vertrekken onder de soberder wachtgeldregeling.

Dat betekent dat politici een kortere periode wachtgeld krijgen dan de huidige 4 jaar. De maximumduur van het wachtgeld wordt gelijkgesteld met de duur van de WW (3 jaar en 2 maanden).

Dat zei Rutte vrijdag na de ministerraad. Hij hoopt dat de Tweede en de Eerste Kamer de nieuwe regeling snel gaan behandelen, zodat die al gaan gelden voordat een nieuwe Kamer aantreedt na de verkiezingen van 12 september.

De soberder regeling geldt ook voor publieke bestuurders als gedeputeerden en burgemeesters.