DEN HAAG - Nederland presteert economisch goed, maar scoort wat betreft concurrentie- en innovatievermogen in de Europese middenmoot.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd rapport van onderzoeksbureau TNO.

Hoewel Nederland nog steeds bovengemiddeld investeert in de ontwikkeling van de kenniseconomie, is het aandeel van mensen werkzaam in innovatieberoepen de afgelopen jaren onder het EU-gemiddelde gezakt.

Vooral het arbeidsaanbod in de exacte wetenschappen en techniek ontwikkelt zich ongunstig. Relatief weinig studenten, vooral weinig vrouwen, kiezen voor bètavakken.

Schaalvergroting

Opvallend is daarnaast dat buitenlandse bedrijven een toenemend deel van de innovatieuitgaven voor hun rekening nemen.

Wil Nederland met gidslanden als China en Duitsland meekomen, dan zullen overheid en bedrijven volgens TNO vooral moeten werken aan economische schaalvergroting. Dat kan door bedrijfssectoren die het goed doen uit te breiden en te versterken.

Afgezien van grote ondernemingen als Philips en ASML, kunnen bedrijven nooit zelfstandig een uitgebreide innovatieafdeling bekostigen. Een groep bedrijven die zowel concurreert als samenwerkt kan dat wel, wat goed te zien is in Eindhoven waar de Technische Universiteit nauw verbonden is met het aanwezige bedrijfsleven.

Basis

D66-Kamerlid Kees Verhoeven is bang dat kennis en kunde straks inderdaad in het buitenland gezocht moeten worden. "Eeuwig zonde", zegt hij. "VVD en CDA sloegen grote trom over hun topsectoren, maar de basis ontbreekt."

Verhoeven ziet de oplossing bij het MKB, waar "de technostarters en uitvinders" zitten. Met meer doorgroeikapitaal kunnen zij "baanbrekende producten" maken, maar ook studenten opleiden.