DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een boete van in totaal 23 miljoen euro opgelegd aan paprikatelers en verwerkers van zilveruien.

Volgens de NMa zijn er in beide gevallen jarenlang afspraken gemaakt tussen ondernemingen.

In de paprikasector is een boete van 14 miljoen euro uitgedeeld aan twee coöperaties van telers die gezamenlijk goed zijn voor ruim 30 procent van de Nederlandse productie.

Het gaat om UWG en Rainbow die, zo stelt de NMa dinsdag, probeerden de inkoopprijs hoog te houden en minimumafspraken hanteerden om elkaars klanten te respecteren.

Boete

De groenteveiling van ZON ontkomt aan een boete, omdat het bedrijf het kartel meldde bij de NMA. In 2010 ging ongeveer 400 miljoen euro om in de paprikasector.

Het zilveruienkartel zou tussen 1998 en 2010 afspraken hebben gemaakt over de maximaal in te zaaien hoeveelheid zilveruien.

Vijf bedrijven (TOP, VECO, CROP, Thopol en Primofin) krijgen een boete van ruim 9 miljoen euro omdat ze zo het aanbod beperkten, aldus de NMa. Een beperkt aanbod kan zorgen voor een hogere prijs. Ook hielden ze elkaar op de hoogte van de prijzen die zij in rekening brachten bij de conservenindustrie. De bedrijven produceren samen ongeveer 70 procent van de zilveruien in Europa.

Botsing

Volgens een woordvoerder van LTO Nederland hebben de paprikatelers grote moeite hun producten af te zetten. Ze zijn gedwongen vaak onder de kostprijs te verkopen. Dat leidt volgens de woordvoerder tot het maken van afspraken over afzetverbetering die de bedrijven soms in botsing brengen met NMa-regels. Die regels zijn naar de mening van LTO niet altijd duidelijk.

Nederland telt circa 300 paprikatelers, die op zo'n 1300 tot 1400 hectare onder glas telen. Hun productie bedraagt ongeveer 30 kilo per vierkante meter. Omzetcijfers zijn niet bekend. Volgens LTO gaat 90 procent van de productie de grens over. 3 procent van de Europese markt is in Nederlandse handen.