AMSTERDAM - Een akkoord over de toekomst van de vakcentrale FNV is maandag een stukje dichterbij gekomen.

Volgens 'kwartiermaakster' Jetta Klijnsma zijn maandag tijdens een federatieraad in Amsterdam ''stappen vooruit gezet'' in het proces om te komen tot een Nieuwe Vakbeweging.

Klijnsma nam tijdens de bijeenkomst reacties op haar op 1 mei gepresenteerde plan in ontvangst. Daaronder bevond zich een stuk van afgevaardigden van zeven bonden, die de afgelopen dagen aan een compromis hebben gewerkt.

Klijnsma is volgens haar woordvoerder positief over de mogelijkheden deze reacties te verwerken in haar oorspronkelijke plan. Over de inhoud ervan is niets meegedeeld.

Voorstel

De PvdA-politica presenteert haar definitieve voorstel volgende week maandag. Op 23 juni moet de Nieuwe Vakbeweging dan officieel het licht zien.

In de FNV ontstond vorig jaar grote onenigheid toen voorzitter Agnes Jongerius met kabinet en werkgevers een pensioenakkoord sloot over onder meer verhoging van de AOW-leeftijd.

De twee grootste FNV-bonden, Abvakabo en Bondgenoten, hadden ernstige bezwaren tegen de gemaakte afspraken.

Op tafel

Klijnsma en enkele andere kwartiermakers hebben een plan op tafel gelegd om de vakcentrale te hervormen. Ze willen dat de leden meer zeggenschap krijgen en de macht van de afzonderlijke bonden wordt gebroken.

Binnen de 19 FNV-bonden werd dit voorstel verdeeld ontvangen. De kleine bonden willen hun autonomie niet afstaan, de grote, zoals Bondgenoten en Abvakabo, vrezen versnippering.