DEN HAAG - De politievakbonden NPB, ACP, VMHP en ANPV en minister ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe politie-cao.

De cao wordt geldig wanneer de minister en de bonden hun handtekening eronder hebben gezet. De leden van de vakbonden spreken zich de komende 2 weken uit over de volgende afspraken:

Politiemensen met een fysiek en mentaal zware functie (agenten in de frontlinie) komen in aanmerking voor extra periodieken tot het maximum van de eerstvolgende schaal.

Gedurende de looptijd van het akkoord wordt de nullijn gehanteerd.

Alle politiemedewerkers wordt een garantie op werk gegeven.

Politie-aspiranten ontvangen in het eerste jaar van hun opleiding een beurs. In het tweede en derde jaar ontvangen zij een salaris.

De bestaande regeling over vroegpensioen en levensloop blijft van kracht. Voor het financieringstekort van 750 miljoen euro is dekking gevonden in de begroting van Veiligheid en Justitie.

Het arbeidstijdenregime wordt versoepeld zodat de politie beter kan worden ingezet op de momenten dat zij nodig is.

Er komen extra maatregelen om de weerbaarheid en vaardigheden van politiemensen te versterken.

De vergoedingen bij dienstongevallen en beroepsziekten worden verhoogd en de werkgever levert een bijdrage aan de premie van een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Binnen de looptijd worden de toeslagen voor onregelmatig werk verhoogd.