BUNNIK - Ook installateur GTI gaat intern onderzoeken hoever de eigen betrokkenheid reikt bij het maken van prijsafspraken en bij het verdelen van de markt. GTI heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa volledige medewerking toegezegd bij diens onderzoek naar de handelwijze in deze branche.

Een woordvoerder van de installateur wilde donderdag niet zeggen over welke periode het eigen onderzoek zich precies uitstrekt. Ook hield hij voor zich of het bedrijf al eerder geruchten naar onderlinge afspraken tussen installatiebedrijven heeft onderzocht.

In 2002 deed een voormalig secretaresse van een installatiebedrijf tijdens het parlementaire onderzoek naar de bouwfraude onverwacht een boekje open over verboden prijsafspraken en marktverdeling. De brancheorganisatie Uneto-VNI vond vervolgens, na de conclusies van de enquetecommissie, dat de branche ,,transparanter'' moest worden.