DEN HAAG - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft vrijdag aangifte gedaan tegen accountant Deloitte in de nasleep van de fraudezaak bij Ahold. 

Dat maakte de VEB vrijdag bekend. Voormalig bestuursvoorzitter Roger Dassen van Deloitte is een van de beklaagden.

Volgens de vereniging, die wordt vertegenwoordigd door advocaat Gerard Spong, heeft Deloitte zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Tevens zou er sprake zijn van deelneming aan een criminele organisatie.

Eerder gaf de VEB al aan dat Deloitte beleggers actief om de tuin heeft geleid door ze met hun schadeclaim naar het verkeerde loket te sturen. Zij hadden de Maatschap Deloitte Accountants moeten aanspreken, in plaats van Deloitte Accountants BV.

'Buiten proportie'

Deloitte noemt de beschuldigingen ''buiten elke proportie'', en wijst die met kracht af. Het accountantskantoor heeft de klachtenprocedure naar eigen zeggen door een extern advocatenkantoor laten onderzoeken.

''Hieruit is ondubbelzinnig naar voren gekomen dat er in geen enkel opzicht sprake is van verwijtbaar gedrag, laat staan van strafbare feiten.''

Volgens Deloitte voorziet de VEB het publiek, de media en de AFM bewust van onjuiste informatie. ''Deloitte kan deze VEB-actie op geen enkele wijze interpreteren dan als een oneigenlijke methode om druk op Deloitte uit te oefenen om te schikken in de nasleep van de Ahold-zaak'', aldus het bedrijf in een verklaring.