AMSTERDAM – De leden van FNV Bondgenoten hebben woensdag met instemming gereageerd op het plan voor een Nieuwe Vakbeweging. De vakbond wil de autonomie van verschillende sectoren in de vakbeweging loslaten.

Dit blijkt uit een eerste werkcongres in Utrecht.

''Dat is een geweldige versnippering die leidt tot vermindering van slagkracht'', aldus voorzitter Henk van der Kolk. De versnippering maakt het volgens Van der Kolk moeilijk krachtig op te treden tegen 'de MS Kunduz die met volle kracht op ons af komt'.

Uit de plannen van de kwartiermakers onder leiding van Jetta Klijnsma kwam naar voren dat ze in de Nieuwe Vakbeweging een verdeling in sectoren wil, maar in eerste instantie als geheel wil instappen. ''Een heel nadrukkelijk uitgangspunt'', aldus van der Kolk.

Op 11 juni komen de kwartiermakers met een aangepast voorstel, waar de vakbond zich op 18 juni opnieuw over zal buigen. Op 23 juni moeten uiteindelijk de Nieuwe Vakbeweging worden opgericht. Ook de leden van Abvakabo FNV zullen woensdag hun oordeel geven over de plannen voor een Nieuwe Vakbeweging.

Van der Kolk noemt het oprichten van autonome vereniging 'een stap achteruit'. ''We hoeven ons niet op te splitsen als we niet willen,'' aldus Van der Kolk.

Verdeeld

Tot de oprichting van een nieuwe vakbeweging is besloten, nadat de FNV door interne onenigheid over het pensioenakkoord in een crisis was geraakt.

De FNV is intern sterk verdeeld over de oprichting van de Nieuwe Vakbeweging. Van der Kolk was een van de hoofdrolspelers in het conflict.

Financiering

Van der Kolk gaf woensdag aan dat hij vreest dat een te snelle invoering van de Nieuwe Vakbeweging niet alleen tot verdeeldheid leidt, maar ook tot problemen bij de financiering. Toch is hij niet pessimistisch. "Volgens mij kunnen we uit deze discussie komen.''

"Het is ons verweten dat we om de macht zouden strijden, maar het gaat ons om een sterke vakbeweging. Als je dat wil zijn, dan kost dat geld."