AMSTERDAM - De invoering van de verdubbelde bankenbelasting leidt in het zwartste scenario tot een verdere daling van de huizenprijzen met 19 procent in de komende 10 jaar.

Ook voor de kredietverlening is de taks zeer negatief.

Dat blijkt uit een analyse die De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) heeft gemaakt. De bewindsman stelde vrijdag de Tweede Kamer in kennis van de bevindingen van DNB.

Voor de economie pakt de maatregel slecht uit, stelt DNB: in het ergste geval dalen de consumptie en investeringen in diezelfde periode met 5 procent.

De nieuwe belasting moet de schatkist jaarlijks 600 miljoen euro gaan opleveren, en is bedoeld om de risico's die banken vormen in te prijzen. Economen zijn verdeeld over de ingreep.

Aanslag op de winst

Elke aanslag op de winsten van banken vertaalt zich volgens DNB in een forse winstdaling van de kredietverlening. "Dit gebeurt in een klimaat waarin de kredietverlening toch al nauwelijks meer groeit."

De kredietverlening aan Nederlandse bedrijven en huishoudens zou door de bankenbelasting kunnen terugvallen met 20 miljard euro per jaar. Een bankentaks doet, concludeert DNB, "afbreuk aan het maatschappelijke doel van een veiliger bankwezen.

De toezichthouder houdt wel de nodige slagen om de arm. Het gebruikte model kent een ruime foutmarge en er zijn gunstiger scenario's denkbaar. De effecten van de bankenbelasting zijn "alleen bij grove benadering" vast te stellen.