DEN HAAG - Meer dan driekwart van de gemeenten overweegt minder sociale huur- en koopwoningen te laten bouwen.

De belangrijkste redenen zijn dat de woningcorporaties minder geld hebben om te investeren en gemeentelijke grondbedrijven in financiële problemen verkeren. Ook voelden de gemeente zich belemmerd door veranderende regelgeving.

Dat blijkt uit een onderzoek onder zo'n 40 gemeenten van accountants- en onderzoeksbureau Deloitte, dat donderdag is gepubliceerd.

Het kabinet heeft tot 2015 een nieuwbouwproductie gepland van 67.000 woningen tot 2015. Volgens Frank ten Have van Deloitte komt dat aantal nu onder druk te staan . ''De helft van alle nieuwbouwwoningen was in 2010 immers nog sociale woningbouw.''

Economische omstandigheden

Door de moeilijke economische omstandigheden hebben gemeenten en corporaties moeite de 'verborgen kosten' per sociale huurwoning op te brengen.

Het gaat om de lagere grondprijs die gemeenten bij sociale woningen in rekening brengen en de lagere huur die corporaties voor deze huizen kunnen vragen vergeleken met commerciële huurwoningen. Per sociale huurwoning bedragen deze verborgen kosten gemiddeld om 80.000 euro.

Bovendien mogen corporaties volgens EU-regels alleen nog maar sociale huurwoningen bouwen voor huishoudens met een inkomen tot 33.000 euro per jaar.