BRUSSEL - De Europese Unie gaat zich de komende tijd weer volop inzetten voor economische groei, precies zoals de nieuwe Franse president François Hollande had gevraagd. ,

,Het werk aan economische groei was overschaduwd door de bestrijding van de begrotingstekorten'', zei EU-president Herman Van Rompuy na de informele EU-top donderdag (pdf).

''Maar groei en bestrijden van tekorten is geen tegenstelling. Het zijn twee zijden van dezelfde munt: de een kan niet zonder de ander.''

Interne markt

Volgens premier Mark Rutte kan je een sterk land niet op de pof bouwen. Wat hem betreft gaan groei en strenge overheidsfinanciën hand in hand. ''De groeimotor in Europa bestaat al: dat is de interne markt'', aldus Rutte.

Al kan daar nog wel iets aan gesleuteld worden. Zo moet de digitale interne markt beter benut worden en moet Europa meer vrijhandelsakkoorden gaan sluiten met landen.

Jeugdwerkloosheid

Nationale banenplannen moeten hoge prioriteit krijgen, stelde Van Rompuy. Ook komen er meer acties tegen jeugdwerkloosheid. De Europese Investeringsbank (EIB) moet meer geld kunnen uitlenen.

De Europese Commissie legde tijdens het overleg uit dat voor een bedrag van 7,3 miljard euro geld uit Europese fondsen herverdeeld kan worden en ten dienste kan worden gesteld om jeugdwerkloosheid aan te pakken in acht landen waar de jeugdparticipatie het laagst is.

Concrete besluiten

De regeringsleiders willen over 5 weken bij een volgende EU-top concrete besluiten nemen. Dan moet ook besloten worden of er een Europees octrooi komt. De discussie loopt al jaren en is recent vastgelopen op de vestigingsplaats van het octrooibureau. Een Europees patent kan bedrijven veel kosten besparen.

Lees alles over de schuldencrisis