DEN HAAG - Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) nam de afgelopen 10 jaar flink toe.

Uit dinsdag door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers blijkt een stijging van 200.000 personen, waarmee het totaal in 2011 uitkwam op 728.000.

Het aantal zelfstandigen met personeel bleef stabiel met ongeveer 350.000 mensen.

Vooral in de commerciële dienstverlening maakte het aantal zzp'ers een opmars, van 214.000 in 2002 naar 302.000 in 2010. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij zag het CBS het aantal zelfstandigen afnemen.

Veel zzp'ers geven er na een paar jaar alweer de brui aan, zo valt af te leiden uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Van de ondernemers die in 2007 zijn begonnen, is dit jaar 57 procent nog actief. Van degenen die in 2008 een bedrijf startten, is dat dit jaar nog 61 procent en van de ondernemers die in 2009 startten is dat 68 procent.

De Kamer van Koophandel heeft geen aparte cijfers van het aantal zzp'ers dat nog actief is, maar ze verwacht dat het beeld voor deze groep niet veel afwijkt van het algemene beeld voor ondernemers.

Andere definitie

Overigens hanteert de Kamer van Koophandel een iets andere definitie van het begrip zzp'er dan het CBS. Het CBS baseert zich op enquêtes onder de beroepsbevolking en gaat daarbij uit van het criterium dat iemand minimaal 12 uur per week werkt.

De Kamer van Koophandel baseert zich op het aantal inschrijvingen in het Handelsregister. Zij komt hierdoor voor dit jaar uit op 758.000 zzp'ers