GENEVE - De Europese Unie heeft opnieuw een zege behaald in een handelsgeschil met de Verenigde Staten. De wereldhandelsorganisatie WTO gaf de Unie dinsdag toestemming voor vergeldingsmaatregelen omdat een eerder veroordeelde Amerikaanse anti-dumpingwet uit 1916 nog steeds niet is ingetrokken.

De wet biedt Amerikaanse ondernemingen de mogelijkheid schadeloosstelling te eisen van buitenlandse bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze producten onder de kostprijs verkopen in de VS.

De WTO oordeelde in september 2000 al dat dit strijdig is met de internationale handelsregels. Dinsdag liet de organisatie weten dat een geschillencommissie de EU toestemming heeft gegeven “zijn internationale verplichtingen op te schorten” in deze kwestie. Dat is de gebruikelijke formulering van toestemming voor sancties.