VOORBURG - Nu de eerste loonstrookjes van dit jaar binnen zijn, blijkt de Nederlandse consument opeens veel optimistischer over de toekomst. “Er is geen loonstrookjesoproer geweest”, constateerde econoom W. Vergeer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Daarentegen zijn ondernemers deze maand somberder gestemd dan in januari.

Vorige maand ondervroeg het CBS consumenten nog voordat zij hun loonzakjes hadden gekregen. Zij hadden minder vertrouwen in de economie dan de maand daarvoor. Bij de enquête die begin februari is uitgevoerd, waren voor het eerst sinds december 2000 de optimisten weer in een, zij het bescheiden, meerderheid. Het saldo kwam gecorrigeerd voor seizoensinvloeden uit op 4.

Saldo

Het nieuwe loonregime viel consumenten blijkbaar allemaal mee, want ook het oordeel over de afgelopen twaalf maanden blijkt opeens veel gunstiger, maar hier overheersen nog altijd de pessimisten. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden bedroeg 59 negatief, tegenover -81 een maand eerder.

Consumentenvertrouwen

Het oordeel over de economie is onderdeel van het consumentenvertrouwen. Dat is in februari met 10 punten gestegen tot -22. Dat is de grootste toename in een maand sinds het CBS in de enquête invoerde.

“Achter een jaar van economische krimp en stijgende werkloosheid, zat een herstelproces”, aldus Vergeer. “De consument leest ook de krant. Bedrijven blijken toch soms meer winsten te hebben gemaakt. De economie trekt weer wat aan. Dat zou een weerslag kunnen hebben op het consumentenvertrouwen.”

Koopbereidheid

De koopbereidheid, de andere component van het consumentenvertrouwen, steeg minder snel met 3 punten. Consumenten zijn vooral minder negatief over de eigen financiële situatie, maar ze blijven terughoudend als het gaat om grote aankopen die zij kunnen uitstellen, zoals meubelen.

Prijsstijging

De consument was wel positiever over de ontwikkeling van de prijzen. Het aantal ondervraagden dat vindt dat de prijzen sterk stijgen, daalde tot 45 procent. In juni 2003 was dat percentage nog . Sindsdien neemt dat elke maand af.

Producentenvertrouwen

Bij ondernemers werd de stijgende lijn die het producentenvertrouwen al maanden volgt, juist onderbroken. Sinds het dieptepunt afgelopen juni krabbelde het vertrouwen van ondernemers in de industrie op, maar in februari kwam een kink in de kabel doordat de ondernemers minder enthousiast zijn over de komende drie maanden.

De vooruitblik is een van de drie pijlers onder het producentenvertrouwen. De andere twee graadmeters daalden niet. De mening over de opgebouwde voorraden bleef gelijk en bedrijven waren meer tevreden over de orders die ze hebben binnengehaald. Ze zien een groeiende orderstroom, uit zowel binnen- als buitenland. Vooral de producenten van halffabrikaten profiteren hiervan, terwijl de makers van consumptiegoederen nog wachten op een verbetering.

Het vertrouwen onder ondernemers is deze maand gedaald naar -3,0. In januari stond de vertrouwensgraadmeter op -1,4. Het dieptepunten van het ondernemersvertrouwen lag in juni, toen er een min van 9,4 werd genoteerd.