DEN HAAG - Het kabinet was in 2011 1,5 miljard euro minder kwijt aan rentelasten dan eerder werd geraamd.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag dat minister Jan Kees de Jager woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Nederland betaalde de afgelopen tijd een historisch lage rente op de internationale kapitaalmarkt. De effectieve rente was lager dan de rekenrente, aldus De Jager.

Rentemeevallers mogen volgens de Nederlandse begrotingsafspraken niet worden gebruikt voor nieuw beleid of het verzachten van bezuinigingsmaatregelen, maar gaan rechtstreeks naar een verkleining van het overheidstekort en de staatsschuld.