DELFT - MKB-Nederland wil dat het kabinet gemeenten erop wijst dat een stijging van lokale lasten onverantwoord is. Ondernemers moeten er volgens de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf ook dit jaar rekening mee houden dat zij te maken krijgen met een forse stijging van die kosten. MKB maakt zich daar grote zorgen over, vooral omdat het midden- en kleinbedrijf het toch al moeilijk heeft.

De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf heeft de ontwikkeling van een aantal lokale heffingen in 36 gemeenten onder de loep genomen. Algemene conclusies vallen daaruit niet te trekken, stelde het MKB dinsdag.

Maar wel is duidelijk dat ondernemers in 2004 in een flink aantal gemeenten wederom fors meer moeten gaan betalen aan onroerendzaakbelasting, bouwleges, toeristenbelasting of parkeerheffingen.

Het kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen, vindt MKB-Nederland. Door de almaar stijgende lokale lasten voor burgers en ondernemers, komt de uitvoering van het najaarsakkoord onder druk te staan. Want die lastenstijging valt niet te rijmen met de afspraak uit het najaarsakkoord om dit jaar de lonen te bevriezen.

Het Rijk moet een maximum stellen aan de stijging van het parkeergeld en de toeristenbelasting, aldus MKB. Nu kunnen gemeenten zelf de tarieven en de verhogingen vaststellen.