ROTTERDAM - De in financiële nood verkerende woningcorporatie Vestia waarschuwt het personeel dat er waarschijnlijk meer banen sneuvelen dan eerder is aangegeven. 

In een brief aan het personeel schrijven de bestuurders maandag dat meer dan de eerder aangegeven 100 van de 1150 banen kunnen vervallen.

Dat komt omdat minister Liesbeth Spies (Volkshuisvesting) het verbeterplan van Vestia onvoldoende heeft genoemd en er nog meer projecten geschrapt moeten worden.

De exacte personele gevolgen kunnen pas na 1 juli in beeld worden gebracht. De corporatie is wel al bezig het personeelsbestand in te krimpen door tijdelijke contracten niet te verlengen en opengevallen plekken via natuurlijk verloop niet op te vullen. ''Maar gedwongen ontslagen vallen niet helemaal te voorkomen.''

Afgrond

De corporatie belandde dit jaar aan de rand van de financiële afgrond door constructies met derivaten waarmee de woningcorporatie financiële risico's van een rentestijging probeerde af te dekken. Vestia moest vervolgens door de alsmaar dalende rente een lening van 1,7 miljard afsluiten om een faillissement af te wenden.

Om de komende jaren weer financieel gezond te worden had Vestia al aangekondigd geen nieuwe projecten meer op te starten en flink wat woningen te verkopen. Ook moet de derivatenportefeuille worden afgebouwd. In de brief kondigt de corporatie aan ook te willen besparen op de bedrijfslasten.

De woningcorporatie gaat daarom onderzoeken hoe het aantal woonbedrijven - nu vijftien - kan worden teruggebracht. De corporatie wil zich daarbij gaan concentreren op Zuid-Holland. Ook moet het aantal ondersteunende afdelingen worden teruggebracht van vier naar één. Vestia gaat onderzoeken "welke omvang dit bedrijf moet hebben als we er rekening mee houden dat Vestia de komende jaren nauwelijks nog nieuwe projecten zal opstarten".