DEN HAAG - De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de vergadering over een nieuw stelsel voor de WAO met een week uitgesteld. Het SER-voorstel, dat de instroom van het aantal arbeidsongeschikten moet beperken, wordt momenteel uitgewerkt. Op maart zal de gehele raad zich over het resultaat hiervan uitspreken.

Het ontwerpadvies wordt een week eerder, op 15 maart, gepresenteerd. ,,Zodat de achterbannen van de betrokken organisaties de tijd hebben om de nadere invulling van het onderhandelaarsakkoord te bestuderen'', aldus een woordvoerder van het adviesorgaan van de regering over sociaal-economisch beleid. In de SER zitten werknemers-, werkgeversorganisaties en onafhankelijke deskundigen (kroonleden).

Een speciale commissie van de SER presenteerde half januari een akkoord op hoofdlijnen over een ingrijpende aanpassing van het WAO-stelsel.

Politieke partijen buitelen momenteel over elkaar heen om het verwachte SER-advies te omarmen dan wel af te schieten. Het kabinet hoopt nog voor de verkiezingen van 15 mei met een eigen oplossing van de grote WAO-instroom te komen, aangezien het aantal arbeidsongeschikten inmiddels de één miljoen nadert.

/ECONOMIESER sluit akkoord over nieuw WAO-stelsel