Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Intermediair had miljoenenschuld bij ASR

DEN HAAG - Intermediair Optima, die haar klanten wilde ontraden in te gaan op de compensatieregeling van ASR, had een schuld van 14,5 miljoen euro bij de verzekeraar lopen.
Door NU.nl/Lise Witteman

Dat blijkt uit een reconstructie van NU.nl, in zoektocht naar de vraag waarom Optima haar klanten wilde adviseren te gaan procederen, en waarom dit uiteindelijk niet is gebeurd.

Duidelijk is in ieder geval dat het verlieslijdende Optima niet over de middelen beschikte al haar klanten persoonlijk te adviseren over de compensatieregeling die ASR haar klanten met woekerpolissen bood.

Toenmalig Optima-aandeelhouder Klaas Dekker stapte daarop naar Consumentenclaim, een juristenkantoor dat voor woekerpolishouders procedeert.

Moeite

Volgens Pieter Lijesen, die het woord voert voor Consumentenclaim en in de zomer van 2011 meerdere gesprekken had met Optima, zou Dekker te kennen hebben gegeven dat alléén als ASR de schuld van Optima zou doorhalen, Optima genoeg mankracht kon financieren om alle klanten van advies te dienen over de ASR-compensatieregeling.

Bovendien had Dekker moeite zijn klanten de compensatieregeling van ASR voor te leggen.

De gedachte van Dekker was daarom, volgens Lijesen, dat ASR misschien zou overwegen de schuld van Optima door te strepen, als de verzekeraar het alternatief kreeg voorgeschoteld: een brief vanuit Optima die tienduizenden woekerpolishouders oproept te procederen.

Na het gesprek tussen Dekker en Lijesen vond nog een mailwisseling plaats tussen Optima en Consumentenclaim, waarin Optima het juristenkantoor verzocht alvast een conceptbrief voor de Optima-klanten op te stellen. Consumentenclaim heeft aan dat verzoek voldaan.

Reactie

Dekker zelf zet echter kanttekeningen bij deze lezing. Hij stapte naar Consumentenclaim nadat hij verhalen hoorde dat de compensatieregeling van ASR onvoldoende zou zijn.

Dat hij uiteindelijk toch geen brief naar zijn klanten stuurde, was volgens hem omdat onder meer uit eigen berekeningen bleek dat de compensatieregeling wél redelijk is. Dekker ontkent ten stelligste de brief te hebben willen inzetten als hefboom voor schuldkwijtschelding door ASR.

Bovendien had hij Consumentenclaim in eerste instantie aangezien voor een consumentenstichting, waar het een juristenkantoor betreft dat op basis van no cure no pay rechtszaken voert voor consumenten. Bij uitkering van een schadevergoeding, int het kantoor tot 25 procent van het bedrag.

Gesprek ASR

Wel is zeker dat Optima, na het gesprek bij Consumentenclaim, aan ASR meedeelde haar klanten te willen adviseren schadeclaims in te dienen. Dat bevestigt ook ASR desgevraagd, die het ter kennisgeving aannam.

In een gesprek tussen Optima en ASR werd vervolgens opnieuw gesproken over de financiële problemen die Optima had, waardoor het lastig zou worden alle klanten van advies over de compensatieregeling te voorzien.

ASR suggereerde daarop dat de kostenpost aanzienlijk lager zou liggen als via een telefonische servicedesk de meeste vragen van klanten afgehandeld konden worden. Ook gaf de verzekeraar nadere uitleg over de strekking van de compensatieregeling.

Optima failliet

Intussen liepen de schulden van Optima zo hoog op, dat ASR eind augustus de rekening-courant bevroor. In november werden alle aandelen van het intermediairsbedrijf voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan ASR.

Op de vraag of deze ontwikkelingen samenhangen met de ASR-compensatieregeling, danwel de plannen van Optima haar klanten een tegenadvies te sturen, stelt ASR-topman Jos Baeten: "Dat Optima op het punt van faillissement stond, speelde hier geen enkele rol in."

Brief

Inmiddels hebben alle woekerpolishouders van ASR een brief gekregen waarin de compensatieregeling wordt voorgelegd. Daarin wordt niet de optie genoemd een schadeclaim in te dienen buiten de compensatieregeling om.

Klanten van Optima, nu dus in handen van ASR, kunnen sinds begin dit jaar direct telefonisch contact opnemen met ASR voor vragen over de compensatieregeling.


Lees meer over:

woekerpolissenasr

Aanbevolen artikelen