AMSTERDAM - Bedrijven betalen hun rekeningen steeds later. Meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven constateert dat ze minder geld in kas hebben door achterstallige betalingen van andere bedrijven en de aanhoudende recessie.

Dat blijkt uit cijfers van financiële dienstverlener Intrum Justitia.

Bedrijven betalen elkaar gemiddeld een dag later. Overheidsinstellingen verbeterden hun betaalgedrag. Zij betalen gemiddeld twee dagen eerder, consumenten zijn een dag sneller.

Een derde van de ondernemers zegt dat het slechte betaalgedrag en de duur van de recessie voor een rem op de bedrijfsgroei zorgt. 41 procent verwacht dat de situatie het komende jaar verder zal verslechteren.

Wetgeving

Bijna de helft van de ondernemers vindt dat de overheid te weinig doet om ondernemers te beschermen tegen de risico's van late betaling.

Volgens Edwin Prevoo, directeur van Intrum Justitia is krachtige wetgeving nodig die verbetering van betalingsgedrag afdwingt.

Als laat betaald wordt aan een bedrijf, stapelen de rekeningen zich daar ook op. Zo raken die bedrijven in de vicieuze cirkel. Op tijd betalen kan die vicieuze cirkel doorbreken volgens Prevoo.