FNV Bondgenoten heeft dinsdag met instemming gereageerd op het plan van Jetta Klijnsma voor een Nieuwe Vakbeweging, waarin de leden meer macht krijgen. 

De bond beoordeelt het voorstel om te komen tot een ledenparlement en een vakbeweging die georganiseerd is in sectoren, als ''positief''.

"Wij willen verder bouwen aan een actieve vakbeweging die zichtbaar is op de werkvloer'', aldus voorzitter Henk van der Kolk. ''Waar leden en niet bondsvoorzitters het voor het zeggen hebben.''

Van der Kolk pleit voor een rechtstreeks lidmaatschap van de nieuwe beweging, zodat die sterk wordt aan de basis en de top. Die top heeft dan meer financiële armslag en mogelijkheden om te investeren in sectoren die belangrijk zijn voor de vakbeweging.

Conflict

''Wij zijn bereid fors meer af te dragen voor dit doel. We roepen de andere bonden op dat samen met ons te doen en daartoe een deel van hun autonomie op te geven.''

FNV Bondgenoten speelde een hoofdrol in het conflict over het pensioenakkoord, dat leidde tot een crisis in de vakcentrale FNV. De bond legt het plan van Klijnsma op 30 mei aan haar leden voor.

Jongerius

Ook de huidige FNV-voorzitter Agnes Jongerius zegt dat er een 'hele belangrijke stap' is gezet. "Samen sta je sterk, dat zit allemaal in dit plan. De komende maanden gaan we suggesties aandragen. De winkel is open."

Ze voegt er aan toe: "Dit vind ik heel erg de vakbond van de 21 eeuw. Hiermee raak je de tussenlagen kwijt die in de afgelopen periode enige vernieuwingen in de weg hebben gezeten. Daarom is dit een belangrijke stap."

Over het idee een lagere contributie voor jongeren in te voeren, is Jongerius positief. "Dat lijkt me een eerste goede stap. We hebben de noodzaak om jongeren aan te trekken. Ik zeg al jaren: de vakbeweging is pas dan in staat de belangen te behartigen als ze representatief is voor iedereen die op de arbeidsmarkt actief is."

Niet beschikbaar

Als hoofdpersoon in het conflict over het pensioenakkoord is Jongerius zelf niet beschikbaar om de nieuwe vakbeweging te leiden. "Als de vernieuwing onomkeerbaar is, is het een mooi moment om plaats te maken."

Maar ze blijft voorlopig wel aan, omdat ''de winkel wel gewoon open'' moet blijven bij de FNV tijdens de hervormingen en ''ik graag wil helpen de vernieuwing een duw in de goede richting te geven''.

Bouw

FNV Bouwvoorzitter John Kerstens reageert optimistisch. Hij merkt op dat de voorstellen dicht bij het zogeheten ''akkoord van Dalfsen'' liggen waar de voorzitters begin december afspraken om de FNV te vernieuwen.

Kerstens: ''Bonden hebben daar beloofd allemaal te veranderen en zo de vakbeweging te vernieuwen. De kwartiermakers houden ons daar nu aan. Dat doet bij iedereen pijn. De kunst is die pijn draaglijk te laten zijn en evenredig te verdelen.''

Hij vindt dat De Nieuwe Vakbeweging nu niet moet wegvluchten in een discussie over de structuur, maar ervoor moet zorgen dat ze weer het verschil kan maken in het leven van mensen.

Ouderenbond

Ouderenbond ANBO wordt daarentegen niet enthousiast van de voorstellen voor De Nieuwe Vakbeweging.

Algemeen directeur Liane den Haan vindt dat de inhoud leidend zou moeten zijn en niet de grootte van een bond. Omdat dit niet is terug te vinden in de voorstellen, kunnen volgens Den Haan nog steeds machtsblokken worden gevormd en worden de ''problemen die de FNV tijdens het pensioenakkoord de das om deden, niet opgelost''.

De ANBO is wel blij dat de democratie directer wordt, maar vreest dat de nieuwe voorzitter het zwaar krijgt in deze opzet, onder meer door de controles door de ledenraad en adviesraad.

Abvakabo 

De FNV-bond in de publieke sector, Abvakabo, is voorzichtig positief. ''Ik hoop dat we er krachtiger uit komen'', aldus vicevoorzitter Corrie van Brenk van de Abvakabo dinsdag. De tweede grootste bond binnen de FNV is net als de kwartiermakers voor meer directe invloed van de leden, maar waarschuwt ook voor een versnipperde organisatie als er heel veel kleine bonden per vakgroep gaan ontstaan.

De vakbeweging kan krachtiger worden volgens Van Brenk, omdat directe inspraak van de leden in haar ogen kan zorgen voor ''een glashelder mandaat voor de voorzitter''. Tegelijkertijd is zij bang dat als leden per beroepsgroep georganiseerd worden, de bonden dusdanig klein worden dat ze ''hun eigen broek niet meer kunnen ophouden''.

Zo wees zij erop dat ongeveer 100.000 leden in de zorg nu een derde van de Abvakabo vormen, maar dat deze groep wel twee derde van de juridische ondersteuning vergt. Dat zou een aparte vakgroep zorg volgens haar straks niet zelf kunnen betalen.

Binnen de twee grootste bonden, Bondgenoten en Abvakabo, is het volgens Van Brenk nu al gewoon dat ''met zijn allen die sectoren worden ondersteund die het moeilijk hebben''. Volgens haar moet dat straks ook in het groot gebeuren.

Klijnsma

"We zijn niet anders bezig dan mensen bij elkaar te brengen", zo reageert Klijnsma. "Wij hebben de regie tot 23 juni. We zijn nu een speelbal tussen al die verschillende belangen."

"Er wordt erg gefocust op de vorm. Maar de ANBO heeft groot gelijk, we willen juist dat mensen van jong tot oud zich thuisvoelen bij de vakbond. Daarom is het ook goed dat in de nieuwe vakbeweging woordvoerders blijven bestaan van de verschillende belangen."

Kamp

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) hoopt dat de voorstellen van Klijnsma ertoe bijdragen dat Nederlandse werknemers ook in de toekomst baat hebben van een sterke en constructieve vakbeweging.

''Een goed georganiseerde vakbeweging kan voor werknemers van grote betekenis zijn, ook op het centrale niveau in Den Haag'', aldus Kamp. Hun belangen worden in dat geval ''naar behoren meegewogen bij het nemen van beslissingen over onderwerpen die hen aangaan''.

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom laat via zijn website weten dat het is goed dat de vakbeweging een herstart maakt.

Zijn SP-collega Emile Roemer vindt dat de plannen voor een nieuwe vakbeweging er goed zien. ''Ik hoop dat dit in de praktijk een eensgezinde vakbond voor leden zal opleveren'', zegt hij op Twitter.

Politievakbond

Politievakbond ACP gaat het gesprek over de omvorming van FNV tot De Nieuwe Vakbeweging aan. Het voorstel van Klijnsma bevat overeenkomsten met de ACP-plannen voor een nieuwe vakcentrale. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp sluit niet uit dat beide plannen uiteindelijk kunnen worden samengevoegd. ''Maar het is nog te vroeg om dat nu al te zeggen. Het kan nog twee kanten op.''

De ACP, die eerder uit onvrede uit het CNV stapte, voert sinds enige tijd gesprekken met bonden uit FNV en CNV voor politie en defensie om te komen tot een nieuwe vakcentrale. Hoewel de gedachten van Klijnsma hem aanspreken, wil Van de Kamp afwachten hoe de discussie in de FNV verder loopt.